• 52
  • 53
  • 54

شیر ها راه دهنده DSHG

سری

شدت جریان

لیتر در دقیقه

میزان فشار

وزن (کیلوگرم )

عملکرد بازگشت یکطرفه دوطرفه

DSHG-01

DSHG-03

DSHG-04

135-300 315 160 8.3 8.9
DSHG-06 310-500 12.2 45.4
44.8 45.4
DSHG-10 570-1100

سری DSHG در سه سایز "1/2 و "3/4 و"1/4-1 ارائه شده است.

حداکثر دبی در این سری به 1200lit/min می رسد.حداکثر فشار کاری 315bar می باشد.

فشار بالا بر روی پورت تانک:حداکثر فشار اعمالی در سری DSHG بر روی پورت تانک 210bar می باشد.

بدنه شیر ها از چدن با کشش بالا ساخته شده است. شیار های اسپول به صورت دقیق ایجاد و با دقت ماشین کاری شده است.

ولتاژ های متفاوت: ولتاژهای  RAC,DC,AC برای استفاده در شیر ارائه شده است.

شیرهای بدون فنر DSHG در صورت کار تحت ضربه باید به صورت افقی نصب شوند.

اسپول های 2D,2B,3C محدودیتی در نصب ندارند. این شیرها با ابعادی متناظر با استاندارد ISO4401 تولید شده اند.

محصولات مرتبط