• 52
  • 53
  • 54
  • به شرکت بازرگانی و صنعتی ماشین سازان تهران خوش آمدید

    فعال در زمینه طراحی مهندسی، کنترل کیفیت، ساخت و تولید،بازرگانی، تجهیزات هیدرولیکی و آموزش.

    شرکت ماشین سازان در نظر دارد به منظور گسترش هرچه بیشتر ارتباط با مشتریان به منظور افزایش سود دو جانبه واحد فروش خود را ارتقاء داده که در هر زمان آماده خدمت به مشتریان عزیز باشد.