• 52
  • 53
  • 54

شیر ها راه دهنده DSG

سری

شدت جریان

لیتر در دقیقه

میزان فشار

وزن (کیلوگرم )

عملکرد بازگشت یکطرفه دوطرفه
DSG-01 30-63 315 160 AC DC AC DC
DSG-03 70-120 1.5 1.6 1.9 2.0
3.3 3.8 4.0 4.8

سری DSG در دو سایز "1/4 و" 3/8 ارائه شده است.

حداکثر دبی در این سری به 120lit/min و حداکثر فشار کاری 315bar می باشد.

فشار بالا بر روی پورت تانک: حداکثر فشار اعمالی در سری بر روی پورت تانک 160bar می باشد.

چراغ نمایشگر: سولنئید به صورت استاندارد برای همه ی ولتاژها نصب شده است.

این چراغ ها تست و نگهداری را آسان میسازد.

اسپول ها از فولاد آلیاژی سخت کاری شده SCM21 ساخته می شود.

اسپول ها با بدنه قابل تعویض بوده که این امر نگهداری را آسان میسازد.

گزینه های فراوان  در انتخاب اسپول وجود دارد.

محصولات مرتبط