• 52
  • 53
  • 54

شیر پروپرشنال EFBG

سری

 

EFBG-03-125
EFBG-03-250
EFBG-10-500
حداکثر فشار عملکرد   206 206 206
حداکثر جریان   200 250 400
نرخ تنظیم جریان   1-125 2-250 5-500
کنترل جریان نرخ رایج 750
مقاومت سیم پیچ 40
میزان مقاومت ورودی 5
پسماند <7
قابلیت /میزان تکرار <1
کنترل فشار محدوده تنظیم فشار C: 8- 140 H:10-206
نرخ رایج C:700 H:750
مقاومت سیم پیچ 10
پسماند <3%
قابلیت / میزان تکرار <1%
وزن   18 33 58

شیرهای پروپرشنال کنترل فشار از طریق یک جریان ورودی از تقویت کننده فشار سیستم را به صورت نسبی تنظیم می کنند.کنترل فشار غیر پله ای و پیوسته با یک شیر امکان پذیر می باشد.این شیرها نه تنها طراحی را ساده می سازند بلکه شوک را از سیستم هیدرولیکی حذف می نمایند.
این شیرها کنترل فشار ودبی را در سیستم های هیدرولیک باپمپ های جابجایی ثابت از طریق سیگنال الکترونیکی فراهم می سازد.
این امر منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.این سری از شیرها دارای دقت و سرعت پاسخگویی بالا می باشند.شرایط کاری:حداقل دما:15-درجه سانتیگراد حداکثر دمای کاری:70 درجه سانتیگراد ویسکوزیته روغن:محدوده پیشنهادی 15-400mm2/sسطح آلودگی باید کلاس 11 استاندارد NAS1638باشد.

ازیک فیلتر 20 میکرونی در خط رفت که 50 میلیمتر بالاتر از کف تانک است استفاده نمایید برای رسیدن به بازده بهینه استفاده از بورد  HNC-1085 برای سری EBG واستفاده از بورد  HNc-4075  برای سری   EFBG پیشنهاد می شود به هنگام نصب مجرای هوا باید به سمت بالا باشد.اگر به صورت عمودی نصب شود فشار تنظیمی باید بیش از 20Bar باشد.