• 52
  • 53
  • 54

زیرشیری M

سری

مدل گرافیکی

شدت جریان

لیتر در دقیقه

میزان فشار

بار

سایز درگاه
MX*-01   50 1.1 1/4
MX*-03 100 3.8 3/8
MX*-04 190 7.0 1/2
MX*-06 300 11.2 3/4

شیر های مدولار در سایزهای "1/4و "3/8و "1/2و "3/4 ارئه شده اند.همه ابعاد طبق استاندارد ISO می باشد.این شیر ها چهار پورت برای جریان دارند و برای کنترل فشار و کنترل دبی و کنترل جهت جریان مورد استفاده قرار می  گیرند.

شیرهای مدولار برای یکپارچه سازی مدارهای هیدرولیک طراحی و ساخته شده اند.هر نوع مدار هیدرولیک را می توان بدون استفاده از لوله کشی با اتصال این شیر ها ایجاد کرد.

سیستم های مدولار ویژگی های فراوانی چون سهوات نصب ، تغییر آسان مدار هیدرولیک،کاهش فضا ،کاهش هزینه ،ارتعاش کم، عدم وجود نشتی،نگهداری آسان و ...

MR-Relief

این شیر برای کنترل حداکثر فشار مدار هیدرولیکی مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان شیر اطمینان عمل میکند.
بازه فشار کاری 8bar تا 250bar
فشار پورت تلنک کمتر از 5bar

MR-Reducing

این شیر برای حفظ فشار قسمتی از مدار اصلی مورد استفاده  قرار میگیرد.
اختلاف فشار بین فشار اصلی و ثانویه برای کاهش فشار موثر باید بیش از  15bar باشد.

One Fourth

این سری برای کنترل سرعت جک ها مورد استفاده قرار میگیرد.یک سوپاپ با این شیر یکپارچه شده است.
به علت ساختار اسپولی این شیر ها جریان روغن به صورت کامل قطع نمی شود.
فشار باز شدن سوپاپ 0/8 bar

MC- CHECK

این شیر برای جلوگیری از حرکت خریان در جهت مخالف مورد استفاده قرار می گیرد.
فشار باز شدن سوپاپ BAR 4 ، 2 ، 0/35

MC- PILOT CHECK

این نوع شییر برای جلوگیری از عملکرد خود به خودی جک و نگه داشتن وضعیت شیر مورد استفاده قرار می گیرد. فشار باز شدن سوپاپ  2bar