• 52
  • 53
  • 54

قفل و سوپاپ CRG (سوپاپ بلوکی)

سری

مدل گرافیکی

شدت جریان

لیتر در دقیقه

میزان فشار

بار

سایز درگاه
CRG-03   40 250 3/8
CRG-06 125 3/4
CRG-010 250 1-1/4

این شیرها حرکت یک طرفه جریان را میسر میازد و از حرکت جریان در مسیر مخالف جلوگیری می کند . این شیر ها به صورت بلوکی نصب شده و از نوع سوپاپ 90 درجه می باشند .
حداکثر جریان عبوری در فشار 30 بارو ویسکوزیته 20mm 2/s و فشار شکست 4 بار می باشد.