• 52
  • 53
  • 54

شیر کنترل فشار RCT/RCG (ردیوسینگ)

سری

مدل گرافیکی

شدت جریان

لیتر در دقیقه

میزان فشار

بار

سایز درگاه
RCG -03   50 210 3/8
RCG-06 125 3/4
RCG-010 250 1-1/4
RCT -03 50 3/8
RCT-06 125 3/4
RCT-010 250 1-1/4

این نوع شیر ترکیبی از یک کاهش دهنده ی فشار و یک سوپاپ می باشد که میزان فشار قسمتی از مدار را پایین تر از مدار اصلی قرار  می دهد.

سوپاپ امکان حرکت جریان از قسمت کم فشار به قسمت  پر فشار میسر می سازد.