• 52
  • 53
  • 54

شیر کنترل فشار HCT/HCG (پرشر کنترل)

سری

مدل گرافیکی

شدت جریان

لیتر در دقیقه

میزان فشار

بار

سایز درگاه
HCG -03   50 210 3/8
HCG-06 125 3/4
HCG-010 250 1-1/4
HCT -03 50 3/8
HCT-06 125 3/4
HCT-010 250 1-1/4

این شیرهای پرشر کنترل از طریق فشار خط پیلوت داخلی و خارجی کنترل می شوند. سوپاپ در درون این شیرها تعبیه شده است.

انواع مختلفی از شیرها که با افزایش فشار مدار کنترل می شوند جز این دسته طبقه بندی می شوند.

حداکثر فشار کاری 210bar و حداکثر دبی عبوری 250lit/min می باشد.