• 52
  • 53
  • 54

شیر کنترل فشار SBSG

سری

مدل گرافیکی

شدت جریان

لیتر در دقیقه

میزان فشار

بار

سایز درگاه
S-BSG-04   100 250 1/2
S-BSG-06 200 3/4
S-BSG-010 400 1-1/4

شرایط کاری:

حداقل دما:

0°C

حداکثر دمای کاری:

70°C

حداکثر دمای مجازی:

100°C

ویسکوزیته روغن:

محدوده پیشنهادی:

20-400 mm2 / s

سطح آلودگی باید کلاس 12 استاندارد NAS1638 باشد. از یک فیلتر 100 میکرونی در خط رفت که 50MM بالاتر از کف تانک است استفاده نمایید.