• 52
  • 53
  • 54

PV2R Series Single Vane Pumps

pv2r-series-single-vane-pumps

1

این سری از پمپ ها فشار 210bar را تحمل کرده و دارای راندمان کاری بالا نیز می باشند. این سری از پمپ ها برای کارکرد با صدای کم بهینه سازی شده اند. گستره وسیعی از دبی خروجی از 8.5cc/rev تا 237cc/rev باعث شده است که موارد کاربرد فراوانی برای این سری وجود داشته باشد. مجموعه کارتریجی سرویس و تعمیرات را آسان ساخته است.

روغن های با پایه نفتی که خاصیت ضد سایش را دارند و یا با 32 ISO VG و 46 ISO VG سازگار می باشند را می توا استفاده نمود. ویژگی های پمپ مانند حداکثر فشار و حداکثر سرعت پمپ با توجه به نوع روغن هیدرولیک مورد استفاده تغییر می نماید.

شرایط کاری:

حداقل دما:

0°C

حداکثر دمای کاری:

70°C

حداکثر دمای مجازی:

100°C

ویسکوزیته روغن:

محدوده پیشنهادی:

20-400 mm2 / s

محصولات مرتبط